Inženýrská činnost

Inženýrská činnost zahrnuje veškerou agendu a byrokracii, kterou je nutné splnit pro získání povolení ke stavbě. V rámci našich služeb provádíme komplexní inženýrskou činnost.

Inženýrská činnost zahrnuje:

  • zastupování investora při jednání s orgány státní správy a správci technické infrastruktury
  • projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, zajištění územního rozhodnutí
  • projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, zajištění stavebního povolení
  • zajištění vynětí ze ZPF a LPF, věcná břemena apod.
  • zajištění kolaudačního rozhodnutí