Projektová dokumentace pro pozemní stavby

Podle Vašich požadavků a podle požadavků úřadů vypracujeme projektovou dokumentaci v rozsahu a v souladu s platnými normami a vyhláškami.

Projektovou dokumentaci zpracováváme v těchto stupních:

  • dokumentace pro vydání společného povolení
  • dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení
  • dokumentace pro provádění stavby
  • dokumentace bouracích prací
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • zjednodušená dokumentace (pasport stavby)