Rozpočty a výkaz výměr

Rozpočet stavby Vám poskytne informace o finančních nákladech na stavbu a je nedílnou součástí žádosti pro poskytnutí hypotečního úvěru. 

Rozpočty staveb zahrnují:

  • zpracování položkového rozpočtu vč. výkazu výměr
  • zpracování slepého rozpočtu
  • zpracování drobných rozpočtů k vícepracem / méněpracem, dodatkům
  • kontrola výkazů výměr již zpracovaných rozpočtů